Berita  

DIALEKTIKA — Sial menimpa seorang lelaki inisial ‘E’ hendak bermukah gendak lewat cara open BO…