Berita  

DIALEKTIKA — Gunung Merapi di Jawa Tengah hari ini tercatat tiga kali menyemburan lava pijar…